Hiển thị tất cả 5 kết quả

Phân bón phức hợp là nhóm phân bón được sản xuất bằng cách nghiền nhỏ và trộn đều các loại nguyên liệu thành phần, sau đó tạo thành các hạt phân tổng hợp mà mỗi hạt đều chứa đủ các thành phần dinh dưỡng theo tỉ lệ nhất định