Hiển thị tất cả 3 kết quả

Phân bón hữu cơ là chế phẩm phân bón có chứa các vi sinh vật có ích bao gồm: vi khuẩn, nấm, xạ khuẩn được sử dụng để làm phân bón. Trong đó quan trọng là các nhóm vi sinh vật cố định đạm, hòa tan lân, phân giải chất hữu cơ, kích thích sinh trưởng cây trồng,…