Hiển thị tất cả 7 kết quả

Phân bón hỗn hợp là nhóm phân bón được sản xuất bằng công nghệ trộn các loại phân nguyên liệu chứa Kali, Đạm, Lân với nhau theo tỉ lệ nhất định theo tiêu chuẩn đã công bố trên bao bì, tạo thành một hỗn hợp phân bón với thành phần là cát hạt riêng lẻ chứa từng loại dinh dưỡng