Về Chúng Tôi

Công Ty TNHH Phân Bón Đất Phúc

Công ty TNHH phân bón Đất Phúc được thành lập ngày 08/05/2005 tại Tây Ninh với chức năng nhiệm vụ:

  • Khai thác mỏ than bùn làm nguyên liệu sản xuất, chế biến phân bón hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng.
  • Sản xuất và kinh doanh phân NPK hỗn hợp và phức hợp các loại.
  • Sản xuất và kinh doanh phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên của công ty khai thác.
Nhà máy phân bón Đất Phúc 1

Nhóm Sản Phẩm Tiêu Biểu

Sản Phẩm Tiêu Biểu

Kinh Nghiệm Nhà Nông